Het contributiesysteem voor 2023 houdt in:

  • Jeugdlid t/m 12 jaar (Ouder verplicht lid): €95,-
  • Lid 13 t/m 15 jaar (Ouder verplicht lid): €150,-
  • Ouder of helpend lid (niet-rijdend): €30,-
  • Lid 16 jaar en ouder: €180,-
  • Commissielid en/of bestuurslid (niet rijdend): €30,-
  • Commissielid en/of bestuurslid (rijdend): €50,-

Leden worden verwacht minimaal 5 keer per jaar mee te helpen op wedstrijddagen!

Leden dienen zich aan te melden en de contributie te betalen voor 1 maart van het desbetreffende jaar. De contributie kan betaald door geld over te maken op rekeningnummer NL03 RABO 0121 8397 61.

Wil je lid worden? Stuur dan een e-mail met je naam, adres, woonplaats en geboortedatum naar info@mccdekempen.nl.