Het contributiesysteem voor 2020 houdt in:

  • Jeugdleden t/m 12 jaar (ouder verplicht lid): €25,-
  • Jeugdleden 13 t/m 15 jaar (ouder verplicht lid): € 50,-
  • Leden 16 jaar en ouder: €150,- + (Borg €100,-)
  • Ouder van Jeugdleden: €25,- + (Borg €100,-)
  • Niet rijdende-, commissie- en bestuursleden: €25,-
  • Trainingslid : €10,-

Per keer dat een lid komt helpen met vlaggen, krijg hij/zij €30,- terug. Wanneer een lid voor de derde keer komt helpen met vlaggen krijgt hij/zij €40,- terug. Wanneer een lid dus 3 keer komt helpen met vlaggen heeft hij/zij zijn borg terug verdiend.

Leden dienen zich aan te melden en de contributie te betalen voor 1 maart van het desbetreffende jaar. De contributie kan betaald door geld over te maken op rekeningnummer NL03 RABO 0121 8397 61.

Wil je lid worden? Stuur dan een e-mail met je naam, adres, woonplaats en geboortedatum naar info@mccdekempen.nl.