Het contributiesysteem voor 2018 houdt in:

  • Actieve jeugdleden t/m 12 jaar (ouder verplicht lid): € 25,-
  • Passieve jeugdleden t/m 12 jaar (ouder verplicht lid): €125,-
  • Actieve jeugdleden 13/16 jaar (ouder verplicht lid): € 50,-
  • Passieve jeugdleden 13/16 jaar (ouder verplicht lid): € 150,-
  • Actieve* leden 17 jaar en ouder: € 150,-
  • Passieve* leden 17 jaar en ouder (“Goldcard”): € 250,-
  • Niet rijdende-, commissie- en bestuursleden: € 25,-
  • Trainingslid : € 10,-

* Een lid is actief lid als deze 3 keer per jaar komt helpen tijdens een werkdag of wedstrijddag. Als leden zich aanmelden als actief lid en dit blijkt aan het eind van het jaar toch een passief lid te zijn, wordt dit in rekening gebracht, hetzelfde geldt andersom.

Leden dienen zich aan te melden en de contributie te betalen voor 1 maart van het desbetreffende jaar. De contributie kan betaald door geld over te maken op rekeningnummer NL03 RABO 0121 8397 61, of contant te betalen bij Wil Wintermans aan de Willibroduslaan 39 te Eersel.

Wil je lid worden? Stuur dan een e-mail met je naam, adres, woonplaats en geboortedatum naar info@mccdekempen.nl.