Het contributiesysteem voor 2020 houdt in:

  • Jeugdleden t/m 12 jaar (ouder verplicht lid): €25,-
  • Jeugdleden 13 t/m 15 jaar (ouder verplicht lid): € 50,-
  • Leden 16 jaar en ouder: €150,- + (Borg €100,-)
  • Ouder van Jeugdleden: €25,- + (Borg €100,-)
  • Niet rijdende-, commissie- en bestuursleden: €25,-
  • Trainingslid : €10,-

Per keer dat een lid komt helpen met vlaggen, krijg hij/zij €30,- terug. Wanneer een lid voor de derde keer komt helpen met vlaggen krijgt hij/zij €40,- terug. Wanneer een lid dus 3 keer komt helpen met vlaggen heeft hij/zij zijn borg terug verdiend.

Leden dienen zich aan te melden en de contributie te betalen voor 1 maart van het desbetreffende jaar. De contributie kan betaald door geld over te maken op rekeningnummer NL03 RABO 0121 8397 61, of contant te betalen bij Wil Wintermans aan de Willibroduslaan 39 te Eersel.

Wil je lid worden? Stuur dan een e-mail met je naam, adres, woonplaats en geboortedatum naar info@mccdekempen.nl.