Structuur MCC De Kempen sinds 2012

Bestuur:
Andy Vlemmix
Wil Wintermans
Jan van der Vleuten Jr.
Albert Denkers
Dirk Verkuylen
Gerrit Jan Noordergraaf
Thom Bottram

Wedstrijd-commissie:
Eric van der Heijden
Willem Moeskops
Jan van den Heuvel
Jan Vingerhoets
Thom Bottram
 

EHBO-commissie: 
Gerrit Jan Noordergraaf
Eric van der Heijden
Peggy van der Heijden
Jan Vingerhoets
Wim Maas
Rob Verhees

 

Accommodatie-commissie: 
Mark van Woerkum
Jan van der Vleuten Jr.
Jan van der Vleuten Sr.
Hans van der Sanden

 

Jeugd-commissie: 
Toon Theunissen
Stefan de Wolf
John Huib
John van Loon
Rob Verhees

 

Sponsor-commissie:
Mark van Woerkum
Wil Wintermans

 

Bouw-commissie:
Albert Denkers
Dirk Verkuylen

Vergunningen:
Gerrit Jan Noordergraaf
Andy Vlemmix

Jubileum-commissie:
Peggy Bloks
Jan van den Heuvel